Alfonso de Prado

D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli

Moderador

Secretario xeral do Concello de Narón.

Licenciado en dereito.

Secretario de Concello de categoría superior.

Experto en emprego público local.

Experto en xerencia pública local.

Orador en materias administrativas en cursos oficiais de diversas administracións públicas.

Autor de diversos traballos xurídicos publicados.