Ana Rosa Llorente

Dna Ana Rosa Llorente Botrám

Xefa do departamento de planificación do Concello de Madrid.

Graduada en Inxenieiro Civil - Ingenieira Técnica de Obras Públicas.

Experiencia laboral no sector privado en Oficina Técnica en proxectos de urbanización, estradas e camiños de ferro.

Durante os últimos 17 anos desarrollou súa actividade profesional dentro do Concello de Madrid en diferentes destinos, adicando os últimos 10 anos a traballar en temas de mobilidade.

Actualmente é a Xefa do Departamento de Planificación da Subdirección Xeral de Implantación da Mobilidade e Transportes, da Dirección Xeral de Espazo Público Obras e Infraestructuras que se atopa dentro do Área de Gobierno de Desenrrolo Urbano Sostible, posto no que leva 7 anos.