Antonio garcía Infanzón

D. Antonio García Infanzón

Xefe de área nacional de acción social de Fundación MAPFRE.

Licenciado en Ciencias da Información e Diploma de Estudos avanzados pola Facultade de Psicoloxía da Universidade de Valencia.

Dende fai máis de vinte anos desenrrola sua labor profesional en MAPFRE, iniciando sua actividade no Centro de Experimentación e Seguridade viaria de MAPFRE e agora, en Fundación MAPFRE.

Ao longo destes anos promoveu e xestionou proxectos de cooperación internacional en Filipinas, Brasil, Centroamérica, etc. Actualmente é responsable das actividades de ámbito nacional, deseñando programas formativos e divulgativos, así como desenvolvendo súa implantación, tanto dende o punto de vista da prevención de incendios como da prevención de accidentes de tráfico