Bartolomé Vargas

Excmo. Sr. D Bartolomé Vargas Cabrera

Fiscal de Sá e Coordinador de Seguridade Viaria da Fiscalía Xeral do Estado.

Ingresóu na carreira Fiscal pertencente á 23 promoción, tomando posesión do seu primeiro destino o 30-12-1976.

O 31-12-1976 foi nomeado Abogado Fiscal da Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

O 31-12-1981 foi nomeado Abogado Fiscal da Fiscalía da Audiencia Provincial de Málaga, promoviéndolle á Categoría Segunda e continuando no seu destino.

O 4-12-1988 foi nomeado Fiscal Xefe da Audiencia Provincial de Guadalajara.

Por RD 767/1994 de 22 de abril foi nomeado Fiscal do Tribunal Supremo na Sección do Penal.

O 6-12-1999 se lle concede a Cruz de Honrra de San Raimundo de Peñafort

Por BOE de 11-11-2006 foi promovido a Fiscal de Sala e tomóu posesión como Fiscal de Sala Coordinador de Seguridade Viaria o 28-11-2006.

Respecto de traballos, publicacións e docencias:

  • Nas memorias da Fiscalía Xeral do Estado publicáronse diversos traballos doctrinales, podéndose destacar entre outros os relativos á “Prisión Provisional á luz da Xurisprudencia do TEDH” e, “O valor probatorio dos informes lofoscópicos” e “A prescrición nos xuízos de faltas”, así como moitos outros relacionados coa seguridade viaria.
  • Exerceu actividade docente nas Universidades da Lagoa, de Málaga, na Escola de práctica xurídica da Universidade de Alcalá de Henares.
  • Desde 1993 impartiu clases como profesor de Dereito Penal Económico no Master de Asesoría Xurídica do Instituto de Empresa e na materia de Práctica Procesual Penal na Escola de Práctica Xurídica da Universidade Pontificia de Comiñas.
  • Interveu como Relator en diversos cursos de Formación e Mesas Redondas para Fiscais e Xuíces organizados pola FGE e o CGPJ.
  • É autor de numerosas conferencias e intervencións en Xornadas, Mesas Redondas e Congresos sobre temas de actualidade xurídica en Universidades, Colexios de Avogados e diversos Foros Xurídicos, algunhas delas editadas.
  • Publicou numerosos traballos de investigación nos últimos anos.
  • Recentemente publicou un estudo monográfico sobre o delito de condución baixo a influencia de bebidas alcohólicas