José Ignacio bermúdez

D. José Ignacio Bermúdez Fernández

Asesor Psicólogo do Centro Superior de Educación Viaria da D.X.T..

ASESOR PSICÓLOGO CENTRO SUPERIOR DE EDUCACIÓN VIARIA

EVALUADOR INTERNO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN VIARIA

COEDITOR DO MÓDULO DE EDUCACIÓN VIARIA PARA POLICÍAS LOCAIS

COLABORADOR DE REVÍSTAA TRÁFICO E SEGURIDADE VIARIO

INTEGRANTE DO GRUPO DE EDUCACIÓN VIARIA NO PLAN ESTRATÉXICO NACIONAL DA BICICLETA

Formador en Inspeccións de Seguridade Viaria e Mobilidade no Máster Seguridade Viaria UPM