José Luis Díez

D. José Luis Díez Gil

Responsable de ADS/AD e Embedded Sw. no C.T.A.G.

Jose Luís Díez Gil é enxeñeiro de electrónica pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicación de Valladolid en 2004. No ano 2006 finalizou o Master Universitario de Dirección de Proxectos e ese mesmo ano incorporouse ao Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia (CTAG).

Dentro da división de Electrónica e ITS de CTAG, no ano 2009 nomeóuselle Coordinador da área de Sistemas de Interior, HMI e Novos Conceptos.

No ano 2011 pasou a ser a Coordinador da área de Infotainment e Software e desde o 2012 é o responsable de departamento de ADAS/ AD e Sw Embebido.

Conta con ampla experiencia no mundo da automoción tanto en proxectos de I+D+i europeos e nacionais como en proxectos con cliente.