Fernando Minaya

D. Fernando Minaya

Responsable de mobilidade e educación viaria en FESVIAL.
Coordinador e Profesor Master de Mobilidade e auditorias de Seg Viaria da UPM

Enxeñeiro Civil pola UPM con dobre especialidade en Construcións Civí e Transportes e Servizos Urbanos

Máster en Auditorias de Seguridade Viaria e Mobilidade

Máster en Prevención de Riscos Laborais

Auditor de Sistemas de Prevención

Responsable de Proxectos en Mobilidade e Seguridade Viaria en Fesvial

Profesor e Coordinador do Máster de Auditorías Seguridade Viaria e Mobilidade

Técnico Experto en Plans de Seguridade Viaria Laboral

Técnico Experto en Plans de Mobilidade e Accesibilidade

Formador en Seguridade Viaria e Mobilidade

Formador en Inspeccións de Seguridade Viaria e Mobilidade no Máster Seguridade Viaria UPM