Constantino Fuentes

D. Constantino Fuentes González

Moderador

Profesor de Ensino Secundario.

Licenciado en Xeografía e Historia (Especialidade de Historia Contemporánea) Universidade de Santiago de Compostela.

Licenciado en Ciencias Relixiosas (Especialidade en Estudios Xacobeos). Universidade Pontificia de Salamanca.

Certificado de Aptitude Pedagóxica. Instituto de Ciencias da Educación. Universidade de Santiago de Compostela.

Profesor de Xeografía e Historia (Xefe de Departamento), Filosofía e Lingua Estranxeira Francés no Colexio Seminario Menor da Asunción de Santiago de Compostela.

Secretario no Colexio Seminario Menor da Asunción de Santiago de Compostela.

Xefe do Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística no Colexio Seminario Menor da Asunción de Santiago de Compostela.

En relación á seguridade viaria:

 • Publicacións:
  • Libro infantil de educación vial: aGente Corriente “Gallo Mirindolo”. ISBN 978-84-617-2130-6
  • Libro infantil de educación viaria: aXente Corrente “Galo Mirindolo”. ISBN 978-84-617-1854-2
  • Caderno de actividades de educación viaria para Educación Infantil e Primaria “aXente Corrente”.
  • Caderno de actividades de educación viaria para Educación Infantil e Primaria “aXente Corrente”. Campaña de educación viaria do Concello de A Coruña.
  • Campaña de educación viaria “O corazón está do teu lado” para a Xunta de Galicia.
  • Libro do Profesor de educación viaria “O corazón está do teu lado” da Xunta de Galicia.
  • Libro do alumno de educación viaria “O corazón está do teu lado” da Xunta de Galicia. ISBN 978-84-608-2930-0
 • Moderador no I Congreso Galego de Seguridade Viaria e Educación Vial Cidade de Narón (Educación viaria e formación na etapa escolar) maio de 2016.
 • I Jornada Fundación MAPFRE de Educación Vial en el Aula. Fundación MAPFRE. 25 de novembro de 2015.